Dư nợ là gì? Những thông tin cần biết về dư nợ chi tiết nhất

du no la gi

Dư nợ là gì? Trong lĩnh vực tài chính, không quá xa lạ khi chúng ta nghe đến thuật ngữ này. Nhưng có rất nhiều người chưa ý thức được sự quan trọng của dư nợ ảnh hưởng lớn đến các hồ sơ vay vốn? Bài viết này Share301 sẽ cung cấp thêm thông tin về dư nợ để các bạn tránh được những rủi ro đáng tiếc nhé:

 • Các khái niệm cơ bản về dư nợ bạn cần biết.
 • Cách thanh toán dư nợ tín dụng đơn giản.
 • Hậu quả của dư nợ quá hạn và các lưu ý đáng quan tâm.

Dư nợ là gì?

Dư nợ được hiểu là số tiền bạn còn nợ ngân hàng hoặc tổng của tất cả khoản vay. Cho dù khoản vay của bạn là từ thẻ tín dụng, vay tín chấp, vay thế chấp hay vay từ chứng minh thư… Thì tất cả các khoản vay ngân hàng ấy gọi là dư nợ.

Một số khái niệm liên quan đến dư nợ

Dư nợ cho vay là gì?

Dư nợ cho vay là số dư nợ của khách đối với ngân tại một thời gian xác định. Phần nợ còn lại sẽ được ngân hàng thu hồi dự trên tiền gốc và lãi phát sinh theo quy định của hợp đồng vay vốn.

Một điều không hề tốt nếu bạn thường xuyên phải giao dịch ngân hàng. Đó chính là không thanh toán được dư nợ cho vay đúng thời hạn sẽ gây ra phát sinh phí và làm thông tin tín dụng bị nợ xấu.

Dư nợ tín dụng là gì?

Dư nợ tín dụng bản chất không hề khác dư nợ. Nó chỉ là một tên gọi khác. Nó bao gồm khoản vay gốc, tiền lãi suất và kể cả các khoản phí phạt khác.

du no tin dung la gi

Phân loại dư nợ tín dụng

Dư nợ tiêu chuẩn

Ở nhóm nợ này, những trường hợp được gộp vào nhóm này bao gồm: các khoản nợ có khả năng thu hồi vốn lẫn lãi suất đúng hạn, khoản nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày.

Dư nợ cần chú ý

Nhóm nợ này bao gồm các khách hàng có các khoản nợ quá hạn từ 10 đến dưới 30 ngày. Hoặc các khoản nợ thiết lập lại thời gian trả nợ lần đầu tiên.

Dư nợ dưới tiêu chuẩn

Nhóm nợ này bao gồm các khoản nợ quá hạn từ 30 đến dưới 90 ngày. Những khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả lần đầu quá thời hạn dưới 30 ngày theo thời gian trả nợ đã được cơ cấu. Hoặc các khoản nợ được miễn giảm lãi suất do không đủ khả năng chi trả theo hợp đồng tín dụng.

Dư nợ có nghi ngờ

Nhóm nợ này bao gồm các khoản nợ quá hạn từ 90 đến dưới 180 ngày. Các khoản nợ cơ cấu lại hạn trả nợ quá thời hạn từ 30 đến dưới 90 ngày dựa theo hạn trả nợ đã cơ cấu lại lần đầu.

Các khoản nợ này sẽ được cơ cấu hạn trả nợ lần hai.

Dư nợ có nguy cơ mất vốn

Nhóm này này bao gồm các khoản nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên, các khoản nợ đã được cơ cấu trả nợ lần đầu vượt quá 90 ngày. Hoặc các khoản nợ vượt quá thời hạn trả nợ lần hai và lần ba đã được cơ cấu lại. Kể cả chưa bị quá hạn hay thậm chí đã quá hạn.

Dư nợ thẻ tín dụng là gì?

Dư nợ thẻ tín dụng chính là số tiền các bạn đã sử dụng trong thẻ tín dụng mà ngân hàng cấp cho bạn.

Ví dụ: bạn được cấp thẻ tín dụng có hạn mức tín dụng tối đa là 40 triệu, bạn sử dụng 20 triệu để mua sắm. Vậy 20 triệu đó được gọi là dư nợ tín dụng, 20 triệu còn lại là hạn mức tín dụng còn lại.

Giảm dư nợ là gì?

Giảm dư nợ là một hàng động trả bớt nợ cho ngân hàng. Ví dụ bạn đang nợ ngân hàng 100 triệu, ngoài việc trả nợ ngân hàng mỗi tháng, cuối năm bạn tiết kiệm được 20 triệu và muốn trả 20 triệu đó cho ngân hàng. Hành động trả 20 triệu này được xem là giảm dư nợ từ 100 triệu xuống 80 triệu.

Dư nợ quá hạn là gì?

Dự nợ quá hạn là số tiền các bạn đang nợ ngân hàng nhưng không thanh toán kịp thời hạn, số tiền nợ này sẽ chuyển thành quá hạn. Tổng số tiền nợ của khoản vay này là dư nợ quá hạn.

Dư nợ tạm tính là gì?

Dự nợ tạm tính là số tiền nợ mà các giao dịch viên tạm tính (tính tay) của khoản nợ của bạn, chưa phải là số liệu chính thức.

Dư nợ đầu kỳ là gì? 

Dư nợ đầu kỳ được hiểu là khoản vay mà khách hàng được giải ngân vào thời gian ban đầu vay vốn.

Dư nợ cuối kỳ là gì?

Ngược lại với dư nợ đầu kỳ, dư nợ cuối kỳ là số tiền nợ của khách hàng còn lại trong kỳ trả nợ cuối cùng. Và nếu khách hàng trả đúng thời hạn thì dư nợ cuối kỳ sau khi hoàn tất thanh toán là 0.

Dư nợ giảm dần là gì?

Nói một cách dễ hiểu, lãi suất tính trên dư nợ giảm dần có nghĩa là dựa theo số tiền gốc thời điểm đó sau khi đã trừ đi số tiền gốc khách hàng đã trả qua các kỳ.

Dưới đây là cách tính dư nợ giảm dần:

Dư nợ giảm dần tại thời điểm  = Dư nợ gốc ban đầu – Dư nợ trả qua các kỳ

Dư nợ bảo lãnh là gì?

Là khoản tiền nợ phát sinh từ các chứng thư bảo lãnh bạn thực hiện với ngân hàng.

Thanh toán dư nợ tối thiểu là gì?

Thanh toán dư nợ tối thiểu là số tiền mà các bạn cần thanh toán ít nhất vửa đủ cho ngân hàng để không bị chuyển qua nợ quá hạn.

Thanh toán dư nợ tối đa là gì?

Đây là sô tiền bạn thanh toán cho ngân hàng để không còn nợ nữa. Nó bao sô tiền gốc, tiền lãi và tiền phí.

Doanh số cho vay

Doanh số cho vay là tổng tất cả số tiền mà ngân hàng đã cho vay được tính trong một khoảng thời gian nhất định nào đó.

Doanh số thu nợ

Là tổng số tiền mà ngân hàng đã thu về từ những khoản cho vay hay tổng số tiền khách hàng trả lại cho ngân hàng trong một khoảng thời gian nào đó. 

Cách thanh toán dư nợ thẻ tín dụng

Làm sao để thanh toán các khoản dư nợ khi đến hạn? Phần dưới đây sẽ cung cấp đến các bạn các cách thanh toán hiện nay.

Thanh toán tiền mặt 

Đối với cách thanh toán này, khách hàng có thể tự đăng ký thanh toán tại các địa điểm giao dịch gần nhất.

du no the tin dung

Thanh toán chuyển khoản từ tài khoản thẻ khác

Đối với hình thức thanh toán này, bạn có thể tự thanh toán và thực hiện các thao tác chuyển khoản tại quầy, ATM hay ngân hàng. Đây được xem là cách thanh toán nhanh chóng và tiện lợi được nhiều người lựa chọn. 

Thanh toán bằng Séc hoặc thẻ nhiệm chi

Đối với hình thức thanh toán này, mọi người thường chọn ký séc hoặc giấy nhiệm chi kèm theo chữ ký để yêu cầu ngân hàng thanh toán. Tuy nhiên, hình thức này ở Việt Nam chưa được phổ biến rộng rãi.

Trích nợ tự động

Đối với hình thức thanh toán này, bạn chỉ cần đăng ký dịch vụ ghi nợ tự động. Sau đó, ngân hàng sẽ chủ động chuyển khoản tiền từ tài khoản thanh toán sang tài khoản thẻ tín dụng khi tới hạn. Bạn có thể tự do lựa chọn hình thức thanh toán một phần hay toàn bộ.

Hậu quả của dư nợ tín dụng quá hạn

Khi bạn nợ các khoản tín dụng quá thời hạn, ngân hàng sẽ nhắc nhở bạn bằng cách phạt phí trả chậm khoảng 5-6% số tiền bạn nợ. Bên cạnh đó, lãi quá hạn sẽ rơi vào khoảng gấp rưỡi so với lãi thông thường. Do đó, nếu khoản vay bạn lớn sẽ thiệt hại rất nhiều.

Nếu các khoản vay của bạn rơi vào nhóm nợ xấu thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Dưới đây là những điều tại sao bạn không nên để nợ xấu:

 • Bạn sẽ có lịch sử vay vốn xấu
 • Bạn sẽ không còn được vay vốn ở bất kỳ hình thức nào
 • Bạn sẽ không được sử dụng thẻ tín dụng
 • Bạn sẽ mất một thời gian dài để các tổ chức tài chính duyệt hồ sơ. Cho dù bạn thành toán tất cả các khoản vay khi quá hạn một thời gian dài.
hau qua cua du no tin dung qua han

Những lưu ý khi sử dụng thẻ tín dụng

Có những lưu ý mà khách hàng cần tham khảo khi tham gia giao dịch để tránh các rủi ro:

 • Thứ nhất, luôn bảo mật thẻ tín dụng của bản thân. Hạn chế thanh toán trực tuyến qua các máy tính công cộng.
 • Thứ hai, tìm hiểu kỹ những ưu đãi mà ngân hàng cho thẻ tín dụng của bạn.
 • Thứ ba, lưu ý đầy đủ các khoản phí, chẳng hạn như: phí phát sinh, phí thường niên,..
 • Thứ tư, hạn chế rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng.
 • Thứ năm, thanh toán dư nợ đúng hạn. Đây là lưu ý quan trọng nhất.

Kết luận

Bài viết dưới đây đã giúp các bạn hiểu được dư nợ là gì. Đồng thời cũng giới thiệu cho các bạn một số khái niệm liên quan và chỉ ra hậu quả khi để quá hạn. Hy vọng với những thông tin ở bài viết này sẽ giúp các bạn tham gia giao dịch một cách tối ưu nhất!

Xem thêm:

EBIT là gì? Hướng dẫn công thức tính và ứng dụng của EBIT

Hóa đơn đỏ là gì? Những thông tin cần biết về hóa đơn đỏ

Sao kê ngân hàng là gì? Điều cần biết về sao kê ngân hàng