HƯỚNG DẪN CÁCH TẢI VÀ KẾT NỐI MẠNG POLYGON (MATIC NETWORK) VÀO VÍ METAMASK

Cài đặt ví Metamask

Có thể cài đặt ví trên trình duyệt Chrome, các bạn có thể cài đặt tương tự trên trình duyệt Firefox và các trình duyệt khác.

Bước 1: Tải ví Metamask TẠI ĐÂY .

Bước 2: Tiếp tục nhấp vào “Thêm vào Chrome”.

Sau khi thêm Metamask vào trình duyệt nó hiện ra cửa sổ như hình bên dưới, tiếp tục nhấp vào Get Started.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, trên cửa sổ xuất hiện có 2 mục gồm:

Import wallet: nhập địa chỉ ví đã có sẵn trước đó.

Create a wallet: Tạo một ví mới.

Nếu các bạn đã tạo ví trước đó thì chọn Import wallet và tiếp tục chọn nhập cụm từ khôi phục vào mục Secret Recovery Phrase. Cuối cùng nhập mật khẩu và xác minh mật khẩu một lần nữa là xong.

Nếu các bạn muốn tạo ví mới thì chọn vào mục Create a wallet -> chọn I Agree -> Nhập mật khẩu (ít nhất 8 ký tự) và xác nhận lại.

Bước 4: Nhấp vào biểu tượng ổ khóa để mở cụm từ khôi phục. Tiếp tục chọn Next -> xác nhận lại cụm từ theo đúng thứ tự -> chọn All done để hoàn tất việc tải ví.

Lưu ý: Các bạn sao chép cụm từ khôi phục này và lưu giữ ở một nơi an toàn. Tuyệt đối không để lộ cụm từ này cho người khác biết, có thể lấy cắp tài sản trong ví của bạn.

Ngoài ra nếu bạn muốn đổi tên ví hãy chọn vào biểu tượng 3 dấu chấm dọc -> chọn Account details -> chọn biểu tượng cây bút và thực hiện đổi tên .

Thêm mạng Polygon (Matic Network) vào ví Metamask

Bước 1: Đăng nhập vào ví Metamask.

Bước 2: Ở giao diện của ví Metamask, chọn trên mục “Ethereum Mainnet” như hình bên dưới.

Tiếp tục chọn Custom RPC.

Sau đó điền các thông số dưới đây vào các mục sau và chọn Save để lưu lại:

  • Network Name: Matic Mainnet
  • New RPC URL: https://rpc-mainnet.maticvigil.com/
  • Chain ID: 137
  • Symbol: MATIC
  • Block Explorer URL: https://explorer.matic.network/

Sau khi hoàn tất việc tích hợp Polygon (Matic Network), giao diện sẽ giống như hình bên dưới.

Cách nhận và chuyển MATIC 

Nhận MATIC

Để lấy địa chỉ ví của các bạn, nhấp vào cụm ký tự dưới tên tài khoản như hình dưới đây.

Hoặc chọn dấu 3 chấm -> chọn Account details -> Copy dòng ký tự dưới mã QR. Các bạn cũng có thể quét mã QR để nhận MATIC.

Sau khi lấy được địa chỉ ví, hãy gửi cho người khác để thực hiện việc nhận MATIC về ví.

Chuyển MATIC

Chọn vào mục Sent .

Nhập địa chỉ của người nhận vào ô bên dưới.

Tiếp tục nhập số lượng MATIC cần chuyển vào mục Amount -> chọn Next -> chọn Confirm để hoàn tất việc chuyển MATIC đến ví khác.